Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Πληροφορική ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών

Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος πρόβλεψης απόδοσης πλατφόρμας IoT
Announcement Date: 17.11.2022
Closing Date: 28.11.2022
Institute: Institute of Computer Science