Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Ένα (1) τεμάχιο, αναπτυξιακού συστήματος με FPGA Ultrascale Kintex XCKU040 με δύο διεπαφές FMC. Προϋπολογισμός δαπάνης:3.250 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθ

Calls for Tender

04.01.2017 - 16.01.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Ένα (1) τεμάχιο, αναπτυξιακού συστήματος με FPGA Ultrascale Kintex XCKU040 με δύο διεπαφές FMC. Προϋπολογισμός δαπάνης:3.250 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθ