Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 3. 2) Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 Τεμάχια 3. 3

Calls for Tender

01.02.2017 - 13.02.2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 3. 2) Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 Τεμάχια 3. 3

Related File

isl_ADAM_140.pdf