Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Ένα (1) τεμάχιο πολυπύρηνο εξυπηρετητή με 2x(10core/20T) CPU’s, 128GB DRAM, 2x480 SATA SSD, 4X4T SATA HDD με διπλά redundant τροφοδοτικά. Προϋπολογισμός

Calls for Tender

09.06.2017 - 19.06.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Ένα (1) τεμάχιο πολυπύρηνο εξυπηρετητή με 2x(10core/20T) CPU’s, 128GB DRAM, 2x480 SATA SSD, 4X4T SATA HDD με διπλά redundant τροφοδοτικά. Προϋπολογισμός

Related File

carv_0472.PDF