Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για Συμβόλαιο Συντήρησης του Συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP8 του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

07.07.2017 - 15.07.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για Συμβόλαιο Συντήρησης του Συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP8 του ΙΜΒΒ