Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας συσκευής PCR στα πλαίσια του Προγράμματος Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mammals – DeFiNER”

Calls for Tender

06.12.2017 - 12.12.2017

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση μίας συσκευής PCR στα πλαίσια του Προγράμματος Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mammals – DeFiNER”

Related File

20171206_IMBB.pdf