Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τυπωμένων κυκλωμάτων έκδοσης 1 της πλακέτας Exanode pcb. Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

25.01.2018 - 05.02.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τυπωμένων κυκλωμάτων έκδοσης 1 της πλακέτας Exanode pcb. Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.