Εσπερίδα με θέμα "Οι επιχειρήσεις της Κρήτης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας"

Announcements

05.03.2010

Εσπερίδα με θέμα "Οι επιχειρήσεις της Κρήτης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας"

Εσπερίδα με θέμα «Οι επιχειρήσεις της Κρήτης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας»

Η Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και την εταιρεία ΤΕΑΒ Α.Ε. σας προσκαλούν την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 και ώρα 17:00 στην αίθουσα της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη, Λιμάνι) στην εσπερίδα με θέμα:

«Οι επιχειρήσεις της Κρήτης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας»

Σκοπός της εσπερίδας είναι η συζήτηση για την παρούσα κατάσταση, τα προβλήματα και τις προοπτικές-δυνατότητες βελτίωσης και παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Κρήτης που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

17:00-17:30

Προσέλευση - Παραλαβή φακέλων

17.30-17:40

Χαιρετισμοί

17:40-18:00

«Συνεργασία Νησιωτικών Περιφερειών για την μεγιστοποίηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων από την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- INRES»
Αρτέμης Σαϊτάκης, Δ/ντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης

18:00-18:20

«Παραδείγματα εφαρμογών μεγάλων ηλιακών συστημάτων και εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχεία της ΤΕΑΒ Α.Ε.»
Χαρκουτσάκης Ευάγγελος, Συνεργάτης ΤΕΑΒ Α.Ε.

18:20-18:40

«Η επιχειρηματικότητα στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Κρήτη»
Δρ. Νίκος Ζωγραφάκης, Δ/ντής Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης

18:40-19:15

Τοποθετήσεις Φορέων και Επιχειρήσεων

19.15-20:00

Διάλειμμα

20:.00-20:30

Τοποθετήσεις Φορέων και Επιχειρήσεων

20:30-20:45

Συμπεράσματα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Περιφέρεια Κρήτης-Ενεργειακό Κέντρο
Τηλ.: 2810 224854
E-mail: enrg_bur@crete-region.gr
κ. Κων/νος Καλιτσουνάκης

ITE / Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρητης
Τηλ.: 2810 391904
E-mail: george@stepc.gr
κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ

ΤΕΑΒ Α.Ε.
Τηλ.: 2810 300520
E-mail: eatzo@tee.gr
κ. Ευάγγελος Ατζολετάκης

Η εσπερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος: «Συνεργασία Νησιωτικών Περιφερειών για την μεγιστοποίηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων από την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- INRES»

Το έργο INRES χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.