Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια Πολυφωτονικού μικροσκοπίου για in vivo απεικόνιση σε μύες» στο πλαίσιο της Πράξης: Synaptic Engram of Flexible Behavior» [SpinDeFun], Δράση: «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ γι

Calls for Tender

02.12.2020 - 17.12.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια Πολυφωτονικού μικροσκοπίου για in vivo απεικόνιση σε μύες» στο πλαίσιο της Πράξης: Synaptic Engram of Flexible Behavior» [SpinDeFun], Δράση: «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ γι