Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Φασματοφωτόμετρου Ορατού – Υπεριώδους - Εγγύς Υπερύθρου» χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Συνδυαστική εφαρμογή κλασικών χημικών αναλυτικών τεχνικών με καινοτόμες προσεγγίσεις φωτονικής και μηχανική

Calls for Tender

29.01.2021 - 19.02.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Φασματοφωτόμετρου Ορατού – Υπεριώδους - Εγγύς Υπερύθρου» χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Συνδυαστική εφαρμογή κλασικών χημικών αναλυτικών τεχνικών με καινοτόμες προσεγγίσεις φωτονικής και μηχανική