Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Υπερφυγοκέντρου Airfuge με κεφαλή

Calls for Tender

21.12.2012 - 08.01.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Υπερφυγοκέντρου Airfuge με κεφαλή