Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ

Calls for Tender

31.05.2013 - 18.06.2013

Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ

Δείτε την Προκήρυξη (pdf)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ RACK ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ