ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εδικού τύπου εργαστηρίου ακουστικής στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτηρίου ΑΜΙ

Calls for Tender

11.06.2013 - 25.07.2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εδικού τύπου εργαστηρίου ακουστικής στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτηρίου ΑΜΙ