Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο συσκευασίες του 1p Διαυγή σιλικόνη δύο συστατικών Solaris, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Calls for Tender

21.05.2014 - 29.05.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο συσκευασίες του 1p Διαυγή σιλικόνη δύο συστατικών Solaris, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013