Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Χειρουργικών αναλωσίμων: (Γάντια latex, Ποδονάρια, Μάσκες χειρουργείου, Γάζες, Γάζες αποστειρωμένες, Βαμβακοφόρους στυλεούς αποστειρωμένους, Χειρουργικές ποδιές αποστειρωμένες, Σύριγγες, Βελόνες, αποστειρωμ

Calls for Tender

28.05.2014 - 02.06.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Χειρουργικών αναλωσίμων: (Γάντια latex, Ποδονάρια, Μάσκες χειρουργείου, Γάζες, Γάζες αποστειρωμένες, Βαμβακοφόρους στυλεούς αποστειρωμένους, Χειρουργικές ποδιές αποστειρωμένες, Σύριγγες, Βελόνες, αποστειρωμ