Ανακοίνωση για προμήθεια με απ"ευθείας ανάθεση που αφορά Χειρουργικά αναλώσιμα / ορθοπεδικά εμφυτεύματα (ορθοπεδικές βίδες τιτανίου) για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Νευρωνικοί μηχανισμοί οπτικής αναζήτησης» με κωδικό αριθμό 2988, το οποίο υλοποιείτα

Calls for Tender

02.06.2014 - 06.06.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ"ευθείας ανάθεση που αφορά Χειρουργικά αναλώσιμα / ορθοπεδικά εμφυτεύματα (ορθοπεδικές βίδες τιτανίου) για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Νευρωνικοί μηχανισμοί οπτικής αναζήτησης» με κωδικό αριθμό 2988, το οποίο υλοποιείτα