Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών» του έργου «ΠΕΦΥΚΑ» της δράσης ΚΡΗΠΙΣ

Calls for Tender

19.06.2014 - 04.07.2014

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών» του έργου «ΠΕΦΥΚΑ» της δράσης ΚΡΗΠΙΣ