Προκήρυξη με απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιο-Πληροφορικής: "Γεύμα Συνάντησης Εργασίας σε Εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου"

Calls for Tender

24.06.2014 - 28.06.2014

Προκήρυξη με απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιο-Πληροφορικής: "Γεύμα Συνάντησης Εργασίας σε Εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου"