Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση προμήθειας συντήρησης λογισμικού για 1 έτος α) Support TransCAD Academic ‐ 1 Year (Serial #: TCU‐594‐PTL‐733‐QHZ), β) Support TransCAD Standard ‐ 1 Year (Serial #: TCS‐016‐UGB‐564‐XXX) , γ) Maptitude Geograph

Calls for Tender

30.07.2014 - 31.07.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση προμήθειας συντήρησης λογισμικού για 1 έτος α) Support TransCAD Academic ‐ 1 Year (Serial #: TCU‐594‐PTL‐733‐QHZ), β) Support TransCAD Standard ‐ 1 Year (Serial #: TCS‐016‐UGB‐564‐XXX) , γ) Maptitude Geograph