Ανακοίνωση για προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτρονικών υπολογιστών.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007‐2013 – έργο SeNSE του ΙΤΕ-ΙΠ.

Calls for Tender

05.08.2014 - 12.08.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτρονικών υπολογιστών.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007‐2013 – έργο SeNSE του ΙΤΕ-ΙΠ.