Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο της δράσης του προγράμματος «Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων; Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας», [OncoSeed Διαγνωστικά], [09ΣΥΝ-11-902] για την προμήθεια ενός Tablet

Calls for Tender

21.01.2015 - 30.01.2015

Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο της δράσης του προγράμματος «Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων; Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας», [OncoSeed Διαγνωστικά], [09ΣΥΝ-11-902] για την προμήθεια ενός Tablet

Related File

20150121_IMBB.pdf