Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: 1)Journal of Diabetes and its complications – Open A

Calls for Tender

03.04.2015 - 10.04.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: 1)Journal of Diabetes and its complications – Open A

Related File

562_epilogeas.doc