Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 100 USB 2.0 sticks, 8 GB, με εκτύπωση μονοχρωμία, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SEA-EARS της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

12.05.2015 - 14.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 100 USB 2.0 sticks, 8 GB, με εκτύπωση μονοχρωμία, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SEA-EARS της Δράσης Αριστεία ΙΙ