Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για - Υδατόλουτρο με καπάκι ηλεκτρονικό ελεγχόμενο, χωρητικότητας περίπου 15 λίτρα στα πλαίαια του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-593-MYELINTag (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Calls for Tender

09.06.2015 - 20.06.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απευθείας ανάθεση για - Υδατόλουτρο με καπάκι ηλεκτρονικό ελεγχόμενο, χωρητικότητας περίπου 15 λίτρα στα πλαίαια του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-593-MYELINTag (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Related File

20150609IMBB.pdf