Ερευνητές - Προσωπικό

 

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Ινστιτούτο Αστροφυσικής

 Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας


Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ

 • Μανόλης Λουράκης, ΙΠ, Πρόεδρος
  T: 2810 39 1716
  email:lourakis@ics.forth.gr
 • Γιάννης Ζαχαράκης, ΙΗΔΛ, Αντιπρόεδρος
  T: 2810 39 1922
  email:zahari@iesl.forth.gr
 • Γιάννης Καμαριανάκης, ΙΥΜ, Γραμματέας
  T: 2810 39 1897
  email: kamarian@iacm.forth.gr
 • Μαρία Μοναστηριώτη, ΙΜΒΒ, Ταμίας
  T: 2810 39 1117, 2810 39 1142
  email: monastir@imbb.forth.gr
 • Σωτήρης Ιωαννίδης, ΙΠ, Μέλος
  T: 2810 39 1945
  email: sotiris@ics.forth.gr