Ιστορική Αναδρομή

 

1983, Μάιος
Αρχίζει τη λειτουργία του το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ) στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο περιελάμβανε τρία Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

1985, Ιούνιος
Ιδρύονται και προστίθενται δύο ακόμα Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) στο Ηράκλειο και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) στο Ρέθυμνο. Το ΕΚΕΚ, επίσης, με την αρωγή της Παγκρήτιας Ένωσης Αμερικής ιδρύει στο Ηράκλειο τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ).

 

1987, Νοέμβριος
Προστίθενται δύο ακόμα Ινστιτούτα: το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) με έδρα την Πάτρα (που ιδρύθηκε το 1985), και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΕΙΤΧΗΔ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη (που ιδρύθηκε το 1984) συγκροτούν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τα Πανεπιστήμια και ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας.  Δημιουργείται το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα στο πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας.

 

1991
Συστήνεται το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Hellenic Project for Wider Application of R&D), με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

 

1993, Δεκέμβριος
Ιδρύεται το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) που είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της διάχυσης της τεχνογνωσίας που παράγεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα.

 

2000, Μάρτιος
Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΕΙΤΧΗΔ) στη Θεσσαλονίκη αποσπάται από το ΙΤΕ προκειμένου να αποτελέσει τον πυρήνα του ΕΚΕΤΑ.

 

2002, Ιανουάριος
Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) με έδρα τα Ιωάννινα ενσωματώνεται στο ΙΤΕ.

 

2012, Απρίλιος
Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) με έδρα την Πάτρα μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ). Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) συνενώνεται με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) και λειτουργεί πλέον ως Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών, Παράρτημα του ΙΜΒΒ στα Ιωάννινα.

 

2018, Φεβρουάριος
Ιδρύεται το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, με έδρα το Ηράκλειο.

 

2019, Ιανουάριος
Ιδρύεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, με έδρα τα Χανιά