Νέα > Ανακοινώσεις

Σελίδα 1 από 7

Επιλέξτε Έτος

Όλα | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση έργου
Οκτ 26, 2020
«Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την ευρωπαική Επιτροπή»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οκτ 23, 2020
Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society» ή/και «Hellenic Digital Health Cluster»ή/και άλλων έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ SENIOR ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οκτ 21, 2020
Θέμα: Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ««Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society» ή/και «Hellenic Digital Health Cluster»ή/και άλλων έργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ