Νέα > Θέσεις Εργασίας

Σελίδα από 1

Προκήρυξη για μία (1) θέση Ερευνητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Αστροφυσική» και για μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παρατηρησιακή Αστροφυσική»Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων: 14/7/2019. Νέα Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων: 12/8/2019.