Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) που ιδρύθηκε το 1983 εστιάζονται σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών και της αλληλεπίδρασης λέιζερ με υλικά.

Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στους παρακάτω θεματικούς τομείς:

  • Υλικά και Διατάξεις που περιλαμβάνουν την επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών (soft matter), ηλεκτρονικών, μαγνητικών, φωτονικών και σύνθετων υλικών. Στον ίδιο τομέα εμπίπτουν και δραστηριότητες της μικροηλεκτρονικής σύνθετων ημιαγωγών και σχετικών διατάξεων και ΜΕΜS.
  • Τα Λέιζερ και τις εφαρμογές τους σε θέματα της πειραματικής ατομικής και μοριακής φυσικής, χημικής δυναμικής, μη γραμμικής οπτικής, μικρο και νανο-επεξεργασίας υλικών, αισθητήρων οπτικών ινών και βιοϊατρικών εφαρμογών. Νέες δραστηριότητες έχουν αρχίσει πρόσφατα για κβαντικά αέρια χαμηλών θερμοκρασιών και στην κβαντική οπτική.
  • Τη Θεωρητική και Υπολογιστική φυσική και χημεία με έμφαση στην ατομική και μοριακή φυσική και χημεία, την κβαντική οπτική, τη συμπυκνωμένη ύλη, τη βιοϊατρική και επιλεγμένα θέματα περιβαλλοντικών μελετών.

Υπάρχει ισχυρή αλληλεπίδραση στις ερευνητικές δραστηριότητες των παραπάνω τομέων με έμφαση στην υπέρβαση των ορίων μεταξύ της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση μέσω της έρευνας και η εκμετάλλευση των τεχνολογικά ώριμων εφαρμογών αποτελούν εξίσου σημαντικές προτεραιότητες του Ινστιτούτου.

Σύντομη παρουσίαση του ΙΗΔΛ (MPEG-Format, File size: 57,2 MB)


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
ΤΚ 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391300, Fax: 2810 391305
E-mail: iesl@iesl.forth.gr