Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) ιδρύθηκε το 1983 και διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιλεγμένους τομείς της σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΜΒΒ υλοποιούνται μέσα από την χρήση κατάλληλων πειραματικών οργανισμών και κατηγοριοποιούνται μέσα στις πιο κάτω οριζόντιες δραστηριότητες:

 • Έρευνα καθοδηγούμενη από την υπόθεση:
  • - Μηχανισμοί ρύθμισης γονιδιακής έκφρασης
   - Kυτταρική ολοκλήρωση
   - Μηχανισμοί αναπτυξιακής διαδικασίας
   - Νευροβιολογία-νευροεκφυλισμός και γήρανση
 • Έρευνα καθοδηγούμενη από την ανακάλυψη:
  • - Προτεομική
   - Μεταγονιδιωματική
 • Διεπιστημονική έρευνα:
  • - Υπολογιστική Βιολογία
   - Οπτική και Βιολογία
   - Βιοαισθητήρες
 • Ανάπτυξη τεχνολογίας:
  • - Λειτουργική γονιδιωματική
   - Περιβαλλοντικά φιλική καταπολέμηση βλαβερών οργανισμών
 • Προϊόντα & Υπηρεσίες
  • - Ένζυμα, Πρωτεΐνες, Ζυμώσεις μικροοργανισμών

Σύντομη παρουσίαση του ΙΜΒΒ (MPEG-Format, File size: 79 MB)


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
ΤΚ 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391100, Fax: 2810 391101
E-mail: gh@imbb.forth.gr