Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Οι στόχοι του είναι:

  • Η διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας σε επιλεγμένες περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών.
  • Η συμμετοχή του σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων και εργαλείων για την μοντελοποίηση και επίλυση σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων στις επιστήμες και στην τεχνολογία.
  • Η ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων με σκοπό την εφαρμογή τους στην παροχή υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Η εκπαίδευση και κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στις περιοχές των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Το ΙΥΜ διαθέτει σύγχρονη υπολογιστική και εργαστηριακή υποδομή και ένα μεγάλο μέρος των ερευνητικών του δραστηριοτήτων χρηματοδοτείται από διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Μέσω αυτών των προγραμμάτων το ΙΥΜ έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με επιστήμονες σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς.

Οι ερευνητικές ομάδες του ΙΥΜ δραστηριοποιούνται στις εξής κατευθύνσεις:

  • Προβλήματα κυματικών φαινομένων με έμφαση στη θαλάσσια ακουστική.
  • Ανάλυση και αριθμητική επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων που προκύπτουν από μαθηματικά μοντέλα στις φυσικές και βιοϊατρικές επιστήμες και την τεχνολογία.
  • Αριθμητικές μέθοδοι και επιστημονικοί υπολογισμοί στη Δυναμική των Ρευστών.
  • Γεωπληροφορική: εφαρμογές μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων στην περιφερειακή ανάλυση και τη δορυφορική τηλεπισκόπηση.
  • Μαθηματικά μοντέλα, υπολογισμοί και πειράματα στις Νευροεπιστήμες.
  • Εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση.

Σύντομη παρουσίαση του ΙΥΜ (MPEG-Format, File size: 46,4 MB)


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
ΤΚ 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391802, Fax: 2810 391801
E-mail: liana@iacm.forth.gr