Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

’ποψη του κτηρίου του ΙΜΣ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) ιδρύθηκε το 1985 με στόχο τη στήριξη και προώθηση της έρευνας στον χώρο των ανθρωπιστικών, ιστορικών και κοινωνικών επιστημών.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Τουρκικές σπουδές: Μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
  • Θεατρολογία: Έρευνα στον χώρο της ιστορίας του αρχαίου και του νεοελληνικού θεάτρου
  • Εθνομουσικολογία: Έρευνα για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω της μελέτης των μνημείων και πληροφοριών που αφορούν τη σχέση μουσικής- κοινωνίας
  • Ιστορία της Τέχνης: Μελέτη της δυτικής τέχνης στην Κρήτη, της καλλιτεχνικής παραγωγής του Γκρέκο («Κέντρο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος») και της νεοελληνικής τέχνης
  • Γλώσσα και Λογοτεχνία: Έρευνα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας
  • Ιστορικές Σπουδές: Μελέτη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ελληνικής κοινωνίας και των σχέσεών της με τον διεθνή περίγυρο κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή
  • Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος: Έρευνα σε αρχαιολογικούς χώρους, κατάρτιση και εκπαίδευση φοιτητών.

Σύντομη παρουσίαση του ΙΜΣ (MPEG-Format, File size: 63,8 MB)


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τ.Θ. 119
Μελισσηνού & Ν. Φωκά 130
Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ.: 28310 25146 & 56627, Fax: 28310 25810
E-mail: info@ims.forth.gr