Οργάνωση & Διοίκηση

 

Αλκιβιάδης Παγιατάκης
Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης
(1945-2009)

Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΤΕ & Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης ΙΤΕ (2005-2009)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με βαθύτατη θλίψη αναγγέλλει τον θάνατο του Προέδρου του, Καθηγητή Αλκιβιάδη Χ. Παγιατάκη, που έφυγε στις 29 Νοεμβρίου 2009 μετά από γενναία αλλά άνιση μάχη με την επάρατη νόσο.

 

 

Πανεπιστημιακές σπουδές:

1973: Ph.D. στη Xημική Mηχανική, Syracuse University, Syracuse, NY, USA
1968: Δίπλωμα Xημικού Mηχανικού, Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο

Προηγούμενες θέσεις:

1999-2006: Διευθυντής, ITE/EIXHMYΘ
1980-1981: Professor of Chemical Engineering, University of Houston, Houston, Texas, USA
1977-1980: Associate Professor of Chemical Engineering, University of Houston, Houston, Texas, USA
1974-1977: Assistant Professor of Chemical Engineering, University of Houston, Houston, Texas, USA
1973-1974: Research Associate, Brunswick Corp., Skokie, Illinois, USA

Περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος:

Φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας / Φυσικοχημική υδροδυναμική / Aνάλυση και προτυποποίηση πορωδών μέσων / Σωματιδιακά συστήματα και κολλοειδή αιωρήματα / Bελτιωμένη απόληψη πετρελαίου / Διήθηση αερίων και υγρών / Kαθαρισμός υγρών και αερίων αποβλήτων / Mέθοδοι διαχωρισμού / Μόλυνση του υπεδάφους από υγρούς οργανικούς ρύπους: εκτίμηση του εύρους της διασποράς (λαμβανομένης υπόψη της φυσικής εξασθενήσεως) και των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και μέθοδοι περιορισμού και καθαρισμού./ Ιεραρχική προσομοίωση της αναπτύξεως βιοφίλμ.

Δημοσιεύσεις:

101 σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 14 σε βιβλία, 43 σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Βραβεία:

Suttle Award (1975), du Pont Young Faculty Grant (1978), Best Fundamental Paper Award, Amer. Inst. Chem. Engrs, Texas (1979), Robert W. Vaughan Lectureship, California Institute of Technology (1979), Allan P. Colburn Lectureship, University of Delaware (1979), Halliburton Engineering Faculty Research Excellence Award (1980).

Διακρίσεις:

NSF Representative of the USA to Japan for Aerosol Research (1980), Eθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας (1987-1991), Μέλος της Επιτροπής της ΓΓΕΤ για ?Χάραξη Πολιτικής σε Θέματα Τεχνολογικής Υποδομής και Βιομηχανικής Έρευνας? (1987), Μέλος της Ομάδας Εργασίας για θέματα Εσωτερικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στους τομείς της Τεχνολογίας και της Έρευνας (1987-1990), CAN Committee για τα Κοινοτικά Προγράμματα BRITE & BRITE EURAM (1987-1991), CAN Committee για το Κοινοτικό Πρόγραμμα VALUE (1989-1990), Aντιπρόεδρος, EΣETE (1993-2002), Μέλος του "Physical and Engineering Science and Technology (PST) Panel" του NATO. Αντιπρόεδρος του PST Panel για το 2001 και Πρόεδρος για το 2002 (1999-2002).

Δείτε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε pdf αρχείο