Τηλεφωνικός Κατάλογος


 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας


Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ)
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810-391500-2
Fax: 2810-391555
E-mail: central@admin.forth.gr

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810391300-2
Fax: +30 2810391305
E-mail: iesl@iesl.forth.gr

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810391700
Fax: +30 2810391101
E-mail: imbb@imbb.forth.gr

Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών / ΙΜΒΒ
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 45115 Ιωάννινα
Τηλ.: +30 2651007352
Fax: +30 2651007077
E-mail: br@imbb.forth.gr

Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810391600
Fax: +30 2810391601
E-mail: ics@ics.forth.gr

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810391800
Fax: +30 2810391801
E-mail: iacm@iacm.forth.gr

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119
Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2831056627-8
Fax: +30 2831025810
E-mail: info@ims.forth.gr

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)
Οδός Σταδίου, Ρίο
Τ.Θ. 1414
Τ.Κ. 26504, Πάτρα
Τηλ.: +30 2610965300
Fax: +30 2610990987
E-mail: admin@iceht.forth.gr