Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)

 
The building of STEP-C

 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το 1993 μεπρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ενός από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κρήτης. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις να:

 

 • Επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες τεχνολογίες.
 • Αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας
 • Αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδίωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.
 • Μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κύριοι Στόχοι του ΕΤΕΠ-Κ είναι:

 • Μεταφορά τεχνολογίας και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Προώθηση και στήριξη επιχειρηματικότητας 
 • Υποστήριξη και φιλοξενία καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων

Θερμοκοιτίδα

Από το 1995 οπότε ιδρύθηκε και λειτούργησε η Θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κ, έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 60 επιχειρήσεις ως προς την ανάπτυξη των επιχειρηματικών επιδιώξεων τους.

Επιπλέον, έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων ΕΤΑΚ σχετικά με την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της νεανικής και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Καινοτομία, τον Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ.α. Ιδιαίτερα υποστηρίζονται νέοι δυνητικοί επιχειρηματίες, ομάδες φοιτητών και αποφοίτων  για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Οι δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ βρίσκονται σε 2 κτίρια στα οποία στεγάζονται σήμερα περισσότερες από 25 επιχειρήσεις και φορείς. Τα κτίρια αυτά, συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ. περίπου, βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στην περιοχή Βασιλικά Βουτών, 7 χλμ από το κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Tο ΕΤΕΠ-Κρήτης είναι:

 • Mέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας (IASP)
 • Mέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών EURAXESS

 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810 391900, Fax: +30 2810 391906
E-mail: inquiries@stepc.gr