Βραβεία

Σελίδα 1 από 1


Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού»Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) έχει θεσμοθετήσει από το 1991 το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, Kαθηγητών του Πανεπιστήμιου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ.
Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος»Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασίων του ΙΤΕ (ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ) δημιούργησε από το 2005 το Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος» με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, τον Καθηγητή Στρατή Σωτήρχο.
Διεθνές Βραβείο Θεωρία μη Γραμμικών Φαινομένων «Στέφανου Πνευματικού»Το Διεθνές Βραβείο Θεωρία μη Γραμμικών Φαινομένων «Στέφανου Πνευματικού» απονέμεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), κάθε δύο χρόνια (από το 1992) εις μνήμη του Καθηγητή Στέφανου Πνευματικού.
Διεθνές Βραβείο Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και Κοσμολογία «Βασίλη Ξανθόπουλου»Το Διεθνές Βραβείο Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και Κοσμολογία «Βασίλη Ξανθόπουλου» απονέμεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), κάθε τρία χρόνια (από το 1991), εις μνήμη του Καθηγητή Βασίλη Ξανθόπουλου.
Βραβείο «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη»Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διαθέτει ετησίως από το 1994, προς τιμήν του αποβιώσαντος Kαθηγητή του Τμήματός Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη, το απαραίτητο χρηματικό ποσό σε διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες προκειμένου να δώσουν σειρά διαλέξεων ως επισκέπτες καθηγητές στη θέση «Σ. Πηχωρίδη».