Διαλέξεις

Σελίδα 1 από 1


Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης»
3η ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "Στέλιος Ορφανουδάκης"
Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης» διοργανώνονται κάθε χρόνο, από ένα Ινστιτούτο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στην έδρα του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη μνήμη του Στέλιου Ορφανουδάκη (1948 - 2005), Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής (1994-2004) και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το Μάρτιο του 2005.
Διαλέξεις Ωνάση Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνουν σε ετήσια βάση κύκλους σεμιναριακών διαλέξεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου διάρκειας μίας εβδομάδας έκαστος. Οι διαλέξεις διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης τον μήνα Ιούλιο.