Υποτροφίες

Σελίδα 1 από 1


Πρόγραμμα Υποτροφιών “ARCHERS” ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ-ΙΤΕ Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοινώνει την έναρξη του έργου “Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges – ARCHERS”, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η διάρκεια του έργου ARCHERS είναι τρία έτη. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη»H Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη» χορηγείται από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (ΙΥΜ/ ΙΤΕ) αυτομάτως -για ένα έτος- στους βαθμολογικά πρωτεύσαντες κατά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή/και σε όσους πρώτευσαν κατά το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης» Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θεσμοθέτησε, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, τη χορήγηση διακεκριμένων προπτυχιακών υποτροφιών σε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι διακεκριμένες αυτές υποτροφίες χορηγούνται στη μνήμη του Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στέλιου Ορφανουδάκη, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής επί μία δεκαετία (1994-2004) και Πρόεδρος του ΙΤΕ από το 2004 μέχρι το θάνατό του, το Μάρτιο του 2005.