Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 84 από 194

Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό τύπου “Web Application Firewall”.
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιουν 15, 2016
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιουν 27, 2016