Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 91 από 202

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο επωαστικών κλιβάνων CO2.
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιουν 28, 2016
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιουλ 13, 2016
Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση εξοπλισμό τύπου “Web Application Firewall”.
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιουν 15, 2016
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιουν 27, 2016