Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 98 από 199

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ Για το έργο: Προμήθεια εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιαν 15, 2016
Καταληκτική Ημερομηνία: Φεβ 05, 2016
Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο: προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιαν 08, 2016
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιαν 20, 2016