Νέα > Γενικές Ανακοινώσεις

Σελίδα 5 από 7

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων -Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”
Ιουν 16, 2017
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προτίθενται να λειτουργήσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science).