Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΙΤΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης (Πρόεδρος), τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπρόσωπο των Ερευνητών και εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΙΤΕ. To Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΙΤΕ και αποφασίζει για όλα τα θέματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης του ΙΤΕ.

 
Πρόεδρος
Νεκτάριος Ταβερναράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ, Διευθυντής ΚΔ ΙΤΕ
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Tηλ.: 2810 391102, Fax: 2810 391101
e-mail: tavernarakis@admin.forth.gr

 
Μέλη
Σπύρος Αναστασιάδης
Διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391466, Fax: 2810 391305
e-mail: spiros@iesl.forth.gr

Γιάννης Ταλιανίδης
Διευθυντής Ινστιτούτου
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Διευθυντής Ερευνών
Τηλ.: +30-2810-391162, Fax: +30-2810-391110
e-mail: talianid@imbb.forth.gr

Δημήτρης Πλεξουσάκης
Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής,
Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλ.: +30 2811 391664 (ICS office),
e-mail: dp@ics.forth.gr

Χαράλαμπος Μακριδάκης
Διευθυντής Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών
Τηλ.: +30 2810 391800, Fax: +30 2810 391801
e-mail: c.g.makridakis@iacm.forth.gr

Τζελίνα Χαρλαύτη
Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών
Τηλ.: +30 210 6747933
e-mail: gelina@ionio.gr

Βασίλης Μπουργανός
Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ
Τηλ.: 2610 965301, Fax: 2610 990987
e-mail: vbur@iceht.forth.gr

  Γιώργος Κακούρος
Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Τηλ.: +30 210 7458150, +30 210 8231077
e-mail: gkak@gsrt.gr

Νίκος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ
Ερευνητής, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τηλ.: +30 28310 25146, 56627
e-mail: nikos@ims.forth.gr

Μιχάλης Λυγεράκης
Εκπρόσωπος Εργαζομένων του ΙΤΕ
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
και συστημάτων VLSI (CARV)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Τηλ.: +30 2810 391456
e-mail: ligeraki@ics.forth.gr