Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΙΤΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης (Πρόεδρος), τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπρόσωπο των Ερευνητών και εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΙΤΕ. To Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΙΤΕ.

 
Πρόεδρος
Νεκτάριος Ταβερναράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ, Διευθυντής ΚΔ ΙΤΕ
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Tηλ.: 2810 391102, Fax: 2810 391101
e-mail: tavernarakis@admin.forth.gr

 
Μέλη
Σπύρος Αναστασιάδης
Διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391466, Fax: 2810 391305
e-mail: spiros@iesl.forth.gr

Γιάννης Ταλιανίδης
Διευθυντής Ινστιτούτου
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Διευθυντής Ερευνών
Τηλ.: +30-2810-391162, Fax: +30-2810-391110
e-mail: talianid@imbb.forth.gr

Δημήτρης Πλεξουσάκης
Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής,
Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391664, Fax: 2810 391602,
e-mail: dp@ics.forth.gr

Χαράλαμπος Μακριδάκης
Διευθυντής Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών
Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391800, Fax: 2810 391801
e-mail: c.g.makridakis@iacm.forth.gr

Τζελίνα Χαρλαύτη
Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών
Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Τηλ.: 210 6747933, 28310 25146, 28310 56627

Βασίλης Μπουργανός
Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ
Τηλ.: 2610 965301, Fax: 2610 990987
e-mail: vbur@iceht.forth.gr

Βασίλης Χαρμανδάρης
Διευθυντής Ινστιτούτου Αστροφυσικής
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλ. 2810 394216, Fax: 2810 394301
e-mail: vassilis@ia.forth.gr

Νικόλαος Πασαδάκης
Διευθυντής Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας
Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ), Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.)
Τηλ. 28210 37669
e-mail:pasadaki@ipr.forth.gr

Μανόλης Λουράκης
Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ
Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής
Τηλ.: +30 2810 391716
e-mail: lourakis@ics.forth.gr

  Μιχάλης Λυγεράκης
Εκπρόσωπος Εργαζομένων του ΙΤΕ
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
και συστημάτων VLSI (CARV)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) Τηλ.: 30 2810 391456
e-mail: ligeraki@ics.forth.gr