Επιτροπή για την ισοτιμία των φύλων


To ΔΣ του ΙΤΕ στην συνεδρίασή του στις 20.7.2018, σχετικά με την υιοθέτηση των 13 συστάσεων ειδημόνων για πρωτοβουλίες που μπορούν να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα Επιστημονικά Ιδρύματα όπως προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος genSET, όρισε τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή για την ισοτιμία των φύλων, με στόχο τη χάραξη σχετικής πολιτικής.

Η επιτροπή για την ισοτιμία των φύλων θα απαρτίζεται από τους: Χαρίκλεια Χαρλαύτη, Διευθύντρια ΙΜΣ (Πρόεδρος), Ιωάννη Ταλιανίδη, Διευθυντή ΙΜΒΒ, Κατερίνα Κική – Παπαδάκη Ερευνήτρια ΙΥΜ, Ειρήνη Φουντουλάκη ερευνήτρια ΙΠ και Βασιλική Νικολετοπούλου, ερευνήτρια ΙΜΒΒ.

Αρμοδιότητες της εν λόγω ομάδας είναι η ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης για θέματα φύλου καθώς και η σύνταξη και παρακολούθηση του Οδικού Χάρτη (Road mapping) για θέματα GAP.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το RRI:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation