Επιτροπή για την ισότητα των φύλων

To ΔΣ του ΙΤΕ στην συνεδρίασή του στις 20.7.2018, σχετικά με την υιοθέτηση των 13 συστάσεων ειδημόνων για πρωτοβουλίες που μπορούν να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα Επιστημονικά Ιδρύματα όπως προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος gen SET, όρισε τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή για την ισοτιμία των φύλων, με στόχο τη χάραξη σχετικής πολιτικής.

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Ινστιτούτο

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

IYM

Ιωάννης Πανταζής

Ζηνοβία Μητράκα

IΗΔΛ

Κυριακή Χρυσοπούλου

Σταύρος Πισσαδάκης

IMΣ

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Νικόλαος Ποταμιάνος

IA

Ιωάννης Αντωνιάδης

Βασιλική Παυλίδου

IMBB

Αθανασία Παπουτσή

Αναστάσιος Παυλόπουλος

ΙΠ

Ειρήνη Φουντουλάκη

Μάγδα Χατζάκη

ΙΕΧΜΗ

Μαρία Κλάπα

Θεόφιλος Ιωαννίδης

ΙΠΕ

Σπυρίδων Μπέλλας

Εμμανουήλ Σταματάκης

ΚΔ

Τζωρτζίνα Κακλαμάνη

Κάλλια Τζίκα

Για επικοινωνία με την Επιτροπή Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) ΙΤΕ, μπορείτε να απευθύνεστε σε:

Μαρία Κλάπα, Πρόεδρος ΕΙΦ ΙΤΕ, mklapa@iceht.forth.gr, +30-2610-965249

Tζωρτζίνα Κακλαμάνη, Αντιπρόεδρος ΕΙΦ ΙΤΕ, georgina@admin.forth.gr, +30-2810 -391355

 

Αρμοδιότητες της εν λόγω ομάδας είναι η ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης για θέματα φύλου καθώς και η σύνταξη και παρακολούθηση του Οδικού Χάρτη (Roadmapping) για θέματα GAP.

Gender Action Plan Foundation For Research and Technology

 

Πρώην Μέλη