Γραφείο Διαμεσολάβησης ΙΤΕ

 Το Γραφείο Διαμεσολάβησης (ΓΔΜ) του ΙΤΕ υποστηρίζει την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος καθώς και την ευρύτερη δικτύωσή του με Ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να επιτυγχάνεται μέσα από συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης (licensing agreements), συμφωνίες για τη δημιουργία επιχειρήσεων spin-off, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, κα.

Το ΓΔΜ υπάγεται στην Κεντρική Διεύθυνση του ΙΤΕ ενώ για τη λειτουργία του υποστηρίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μία κοινή πρωτοβουλία του ΙΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Η υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ εξασφαλίζει πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα επαφών όπως το Enterprise Europe Network (για μεταφορά τεχνολογίας και για ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΤΑ).

Το ΓΔΜ λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης το οποίο αποτελεί και ιδανικό τρόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων spin-off που προκύπτουν από το ΙΤΕ.

Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητική, τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία με το ΙΤΕ μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΓΔΜ για να εντοπιστεί ο κατάλληλος συνεργάτης. Δείτε μερικές από τις τεχνολογίες του ΙΤΕ που είναι διαθέσιμες για συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας.


Γραφείο Διαμεσολάβησης ΙΤΕ
Κολοκοτρώνη 8
Τ.Κ. 105 61, Αθήνα
Τηλ.: 210 3607690, Fax: 210 3636109
E-mail: liaison@admin.forth.gr