Νέα > Ανακοινώσεις

Υποτροφία ERCIM

Ιαν 21, 2008

To ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) προσφέρει μετα-διδακτορικές υποτροφίες σε πρωτοπόρα ευρωπαϊκά τεχνολογικά ερευνητικά κέντρα. Οι υποτροφίες έχουν συνολική διάρκεια 18 μήνες και προβλέπουν διαμονή σε δύο ερευνητικά κέντρα.

Επόμενη προθεσμία για αιτήσεις: 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.ercim.org/activity/fellows/fellowship.html