Νέα > Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Ιαν 22, 2016

Κέιμενο Διακήρυξης

Κτιριολογικό Πρόγραμμα