Νέα > Ανακοινώσεις

Μαθήματα Marie Curie - NanoMemCourse

Ιουν 08, 2007

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ) είναι ένα από τα οργανωτικά μέλη του NanoMemCourse, μιας χρηματοδοτημένης δράσης Marie Curie στα πλαίσια της οποίας προγραμματίζεται μια σειρά πέντε μαθημάτων σε Nanostructured Materials and Membrane Training. Η δράση προβλέπει οικονομική υποστήριξη αρκετών νέων επιστημόνων (μεταπτυχιακών, μεταδιδακτορικών και νέων ερευνητών) για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.nanomemcourse.eu
ή να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Βασίλη Μπουργανό στη διεύθυνση vbur@iceht.forth.gr.