Νέα > Ανακοινώσεις

ITE - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιουν 04, 2008

Το ΙΤΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ένα άτομο για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος. Προς τούτο, καλεί τους τυχόν ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν φάκελο με βιογραφικό και με πιστοποιητικά των προσόντων τους καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία.

Τα απαραίτητα ελάχιστα προσόντα για αυτή τη θέση είναι τα ακόλουθα:

1. Σπουδές Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακές Σπουδές επιθυμητές.
2. Aψογη γνώση και χρήση της Ελληνικής.
3. Aψογη γνώση και χρήση της Αγγλικής.
4. Υψηλή ικανότητα στην σύνταξη κειμένων (δελτίων τύπου, ετήσιων αναφορών, περιλήψεων, διαφημιστικών, εκλαϊκευμένων επιστημονικών άρθρων κλπ) στην Ελληνική καθώς και στην Αγγλική.
5. Υψηλή ικανότητα στην έγγραφη μετάφραση από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντιστρόφως.
6. Πλήρης εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ για εφαρμογές κειμένου, ιστοσελίδας, excel, κλπ.
7. Μεγάλη ικανότητα επικοινωνίας με ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και ιδιοτήτων, καθώς και με ομάδες ανθρώπων.
8. Συνεργασιμότητα
9. Οργανωτικές ικανότητες

Σχετική δόκιμος εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή του ΙΤΕ.
Οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (με συστημένη επιστολή ή με courier) στην Κεντρική Διεύθυνση του Ιδρύματος (κκ. Β. Γκαγκαουδάκη και Ε. Γιανναδάκη τηλ. επικοινωνίας 2810 391500)

Διευκρινίσεις και πληροφορίες δίδονται από την κα Ελευθερία Κατσούλη, στο ΙΤΕ, τηλέφωνο 2810 391510.
Προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος με πλήρη φάκελο πιστοποιητικών είναι η 11η Ιουλίου (Παρασκευή) 2008.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
T.Θ. 1385, Τ.Κ. 71110
Βασιλικά Βουτών
Ηράκλειο Κρήτης