Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια πηγών λέιζερ για συνεστιακό μικροσκόπιο Leica" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 38.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 06, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ